5

Mistycyzm

Last Updated: października 26, 2023

Featured Image

Table of Contents

Mistycyzm jest osiągalnym stanem, w którym człowiek zyskuje ostateczną świadomość, fizyczny i psychiczny stan ekstazy oraz ostateczną moc urzeczywistnienia. Koncepcja ta była podstawą w niezliczonych kulturach i nadal odgrywa rolę w różnych tradycjach religijnych i niereligijnych.

Mistycyzm wyjaśniony

Mistycyzm to termin powszechnie używany do opisania zmienionego stanu świadomości lub stanu ekstazy. Te doświadczane stany czystej świadomości mogą być związane z Bogiem lub jakąkolwiek wyższą istotą, ale nie jest to wymóg tej koncepcji.

Chociaż istnieje wiele definicji mistycyzmu w zależności od kultury i religii, wszystkie one powszechnie kojarzą go z niezwykłymi doświadczeniami i stanami umysłu, które często przekraczają jakąkolwiek fizyczną świadomość lub doświadczenie.

Mistycyzm jest często uważany za religijny, ale należy zauważyć, że wiele kultur, takich jak religie i kultury niechrześcijańskie, wykorzystuje charakterystyczne praktyki w celu osiągnięcia mistycznych doświadczeń.

Osobista transformacja poprzez świat zjawiskowy i rzeczywistość absolutną jest możliwa niezależnie od przekonań religijnych i duchowych.

Definicja mistycyzmu

Mistycyzm jest praktyką religijnych lub mistycznych doświadczeń mających na celu osiągnięcie odmiennych stanów świadomości i jest związany z wieloma ideologiami, mitami, legendami i magią.

Teologia mistyczna to koncepcja związana z bezpośrednią wiedzą o wyższych mocach, duchowej prawdzie lub ostatecznej rzeczywistości, którą można osiągnąć poprzez intuicję lub wgląd.

Chociaż mistycyzm może być postrzegany jako tajemniczy lub irracjonalny poza doświadczeniem religijnym i tradycjami duchowymi, wiele innych kultur wykorzystuje tę fenomenologiczną cechę w sposób inny niż religijny.

Wiele osób uważa, że mistycyzm pochodzi wyłącznie z epoki nowożytnej i XX wieku. W rzeczywistości jednak to zjawisko psychologiczne było obecne przez wiele stuleci w wielu różnych tradycjach niereligijnych i religijnych.

Dowody historyczne pokazują, że mistycyzm sięga czasów Greków, którzy używali terminu mistycyzm na oznaczenie inicjacji w kulturę lub religię. Termin mistyka w języku angielskim pochodzi od czasownika "myelin", oznaczającego osobę, która zachowuje tajemnicę.

Mistyczne doświadczenia

Doświadczenia mistyczne są nonsensoryczne i pozwalają podmiotowi poznać rzeczywistość lub okoliczności, które odkryją. Często opisywane są jako stan czystej świadomości i doświadczenia ostatecznej rzeczywistości, z bezpośrednim wglądem w boską istotę świata i wyższą moc.

Mistycyzm może być nie tylko wywoływany przez różne praktyki, takie jak praktyki religijne, takie jak mantry, medytacja, powtarzanie i narkotyki psychodeliczne, ale może być również spontaniczny.

Tradycje mistyczne ostrzegają przed oddaniem się mistycznym doświadczeniom i zapewniają ramy ochronne, aby pomieścić mistyczne doświadczenia.

Atrybuty doświadczenia mistycznego

Jakość noetyczna

Jakość noetyczna to silne poczucie uzyskania wglądu lub napotkania ostatecznej rzeczywistości. Mistycy wyrażają, że ich mistyczne doświadczenia ujawniają głębię prawdy.

Jakość noetyczna lub intelektualna odnosi się do doświadczenia i wiedzy zdobytej przez mistyka lub praktykującego. Doświadczenia mistyczne mogą być zarówno introwertyczne, jak i ekstrawertyczne.

Niewrażliwość

Niewyrażalność to termin używany do określenia każdego doświadczenia, sytuacji, stanu świadomości lub uczucia, którego nie można opisać za pomocą zrozumiałego języka.

Termin ten jest często kojarzony z mistycznymi doświadczeniami z ostateczną rzeczywistością, ponieważ często są to tylko stany świadomości, nie do opisania dla nikogo, kto jeszcze nie doświadczył czegoś podobnego.

Wielu opisuje niewyrażalność jako poczucie całkowitej pewności, powszechne uczucie podczas mistycznych doświadczeń.

Niektórzy uważają, że kiedy mistycy mówią o nieopisywalności, odnoszą się jedynie do tego, jak trudno jest opisać ostateczną rzeczywistość dosłownie, a nie za pomocą metafory, symboli lub analogii.

Filozofowie uważają, że nacisk na niewyrażalność ilustruje próbę przypisania mistycyzmu do tego, co irracjonalne, wykluczając go tym samym z bardziej rozsądnych ludzkich dążeń.

Paradoksalność

Paradoksalność odnosi się do tego, co jest zaskakujące lub nieoczekiwane, a czasem nawet sprzeczne. Doświadczenia mistyczne kojarzą się z byciem niezwykłym i dziwnym; dlatego paradoksalność jest powszechna w mistycyzmie.

Paradoks występuje rzadziej w porównaniu z innymi mistycznymi doświadczeniami i systemami myślowymi. Aktywność umysłowa może ustać, gdy mistycy próbują opisać to, czego zasadniczo nie da się opisać.

Doświadczenia mistyczne pojawiają się, gdy ktoś osiąga stan umysłu poza myślą i bez myśli, stan, w którym jednostka jest w kontakcie z ostateczną rzeczywistością Jednostki nie mogą rzutować swoich koncepcji na rzeczywistość.

Mistycy chcą potwierdzić, że ich doświadczenie było czymś w rodzaju mistycyzmu naturalnego lub prawdziwie mistycznego, co przypomina paradoksalność. Muszą jednak używać języka przeznaczonego dla zjawisk lub rzeczywistości. Paradoks potwierdzania czegoś, a następnie zaprzeczania temu nie jest irracjonalny.

Rodzaje mistycyzmu

Szamanizm

Szamanizm może być jednym z najstarszych znanych obecnie przykładów mistycyzmu. Szamanizm został nawet zaadaptowany do kultur zachodnich, przyjmując termin "neopogaństwo"; nowsza forma praktyki związana z nową erą bez powiązań z tradycyjnymi społecznościami szamańskimi.

W centrum starożytnej religii szamanizmu znajduje się szaman, o którym mówi się, że jest postacią ekstatyczną, zdolną do leczenia chorych i komunikowania się ze światem duchowym. To połączenie ze światem duchowym jest szczególnym przykładem mistycznego doświadczenia.

Mistycyzm w szamanizmie był różnie definiowany poprzez ich doświadczenia. Mówi się, że wchodzą w trans lub zmieniony stan świadomości podczas rytuałów, aby praktykować uzdrawianie.

Można to opisać jako ekstazę religijną. Mogą przywołać ducha, który wejdzie w ich ciało i przemówi do innych przez usta szamana.

Tajemnicze religie

Misteria eleuzyńskie były corocznymi ceremoniami inicjacyjnymi w kultach bogiń Demeter i Persefony, odbywającymi się w pobliżu Aten w starożytnej Grecji. Te tajemnicze religie rozpoczęły się około 1600 r. p.n.e. w okresie mykeńskim.

Mistycyzm religijny

W buddyzmie i niektórych praktykach hinduizmu mistyk jest połączony z dowolną częścią boskości. W islamie, judaizmie i teologii chrześcijańskiej mistycy angażują się w boskość, ale pozostają oddzieleni.

Typy ludzi zainteresowanych i zaangażowanych w mistycyzm religijny można podzielić na dwie szerokie kategorie: apofatyczne i katafatyczne.

Ci, których ideologia religijna wierzy, że doświadczenie mistyczne nie może być opisane słowami, nazywani są apofatycznymi. Ci, którzy wierzą, że doświadczenia mistyczne mogą i powinny być opisywane, nazywani są mistykami katafatycznymi.

Mistycyzm chrześcijański

Mistycyzm w chrześcijaństwie to kontakt lub duchowe zjednoczenie z Bogiem lub duchem świętym. Modlitwa kontemplacyjna jest wykorzystywana do stworzenia praktycznej jedności z Bogiem, wynikającej z czujności.

Mistycyzm islamski

Sufizm to gałąź islamu, w której praktykujący dążą do komunii z boskością, odwracając się od wszystkiego poza Bogiem poprzez ograniczone jedzenie, sen i dyskusje z innymi ludźmi. Praktyki sufickie obejmują murakabę lub mediację.

Dhikr to praktyka polegająca na ćwiczeniach oddechowych i intonowaniu, aby pamiętać o Bogu. Inne praktyki islamskiego mistycyzmu obejmują odwiedzanie świętych miejsc sufickich świętych i Sama, która jest formą muzyki i tańca.

Żydowski mistycyzm

Żydowska kabalistyka to doświadczenie sefirot, czyli aspektów Boga, które zapewnia wgląd w boskość.

Jest to zbiór mistycznych nauk wyjaśniających związek między nieskończonym i tajemniczym Ein Sof a śmiertelnym i skończonym wszechświatem. Nauki te wyjaśniają znaczenie Biblii hebrajskiej i tradycyjnej literatury rabinicznej.

Żydowski mistycyzm ma trzy główne wymiary, z różnymi celami, aby osiągnąć pełne mistyczne doświadczenie.

Po pierwsze, wymiar badawczy zajmuje się poszukiwaniem ukrytej rzeczywistości wszechświata, aby zrozumieć jego pochodzenie i organizację. Wymiar empiryczny to autentyczne poszukiwanie bezpośredniego, mistycznego doświadczenia z bóstwem.

Wreszcie, wymiar praktyki polega na uczestniczeniu w rytuałach w celu zdobycia i sprawowania władzy, aby spowodować zmianę w świecie.

Kabała

Żydowska kabała jest kulturową wersją mistycyzmu lub wiedzy okultystycznej. Podobnie jak większość religii, kabała jest jednoczącym doświadczeniem ostatecznej rzeczywistości i mistycznej świadomości.

Kabała stara się zrozumieć strukturę i procesy zachodzące w boskich sferach. Jest to część tradycji żydowskiej, która zajmuje się istotą Boga w świętym tekście lub doświadczeniu. Jest to największa intymność z Bogiem, jaką można osiągnąć w wierze żydowskiej.

Mistycyzm hinduski

Hinduizm to porządek religijny, którego przestrzegają wyznawcy, zwykle spotykany w kulturach indyjskich. Mistycyzm jest powszechnym tematem w hinduizmie.

Wyznawcy hinduizmu pragną zjednoczenia jaźni z czymś większym niż jaźń, niezależnie od tego, czy jest to zasada większa niż wszechświat, czy wyższa postać mocy.

Hinduistyczne doświadczenia mistyczne mają zazwyczaj cztery wspólne czynniki. Pierwszym z nich jest to, że mistycyzm opiera się na doświadczeniu w tym kontekście, stanie urzeczywistnienia, który jest zarówno opisywalny, jak i osiągalny. Ludzie hinduizmu uczą innych, jak osiągnąć takie doświadczenia.

Drugim wspólnym czynnikiem jest to, że doświadczenia te mają na celu uwolnienie wewnętrznego ducha jednostki z jej wewnętrznego więzienia, zarówno rzeczywistego, jak i iluzorycznego.

Po trzecie, ten system wierzeń uznaje znaczenie kontrolowania umysłu i ciała w celu osiągnięcia urzeczywistnienia oraz kultywowania umysłu i ciała w celu właściwego kierowania energii z wewnątrz.

Wreszcie, centralna zasada mistycyzmu w hinduizmie obraca się wokół faktu, że wiedza jest bytem. Wiedza symbolizuje pełne zrozumienie, równające się końcowemu celowi wszechwiedzy lub stanu wszechwiedzącego.

Często zadawane pytania

Jaki jest przykład mistycyzmu?

Intonowanie mantr, medytacja i modlitwa to przykłady mistycyzmu powszechnego w doświadczeniu religijnym i innych niereligijnych praktykach.

Angażowanie się w te akty lub zachowania tworzy doświadczenie dla jednostki, która czuje się połączona z Bogiem. Wywołuje również ludzką transformację.

Która religia wierzy w mistycyzm?

Wiele wyznań wierzy w zjawiska mistyczne, w tym chrześcijaństwo, islam, hinduizm i judaizm. Kładą one mistyczny nacisk na duchową harmonię, zjednoczenie i tajemnice religii.

Mistycyzm Boga oznacza powrót ducha do jego wiecznej podstawy. Jest to ogólna forma wschodniego mistycyzmu, ale jest bardziej dominująca w formach zachodnich.

Referencje

Niewrażliwość

Mistycyzm - Wikipedia

Mistycyzm | Definicja, historia, przykłady i fakty | Britannica

Mistycyzm (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Definicja i znaczenie mistycyzmu - Merriam-Webster

Mistycyzm - definicja, znaczenie i synonimy | Vocabulary.com

Czym jest mistycyzm? Definicja i przykłady

Potęga języka w żydowskiej kabale i magii: jak robić (i cofać) rzeczy za pomocą słów | The British Library.

Czym jest kabała? | Judaizm reformowany

Filozofia indyjska, mistycyzm i sześć szkół myślenia

Zastrzeżenie

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.