Johan H

Johan comes from over 15 years of working with content, localization, and Swedish translation. Now he focuses on content, SEO, and well-being!

en kvinna som använder sig av en stressboll för att reducera oönskad stress på jobbet

10 min read

Vad är stress?

Stress är idag något som blir allt vanligare i våra liv, både inom arbetslivet men också privat. Men hur kan du veta om du är stressad? Vi försöker identifiera vad stress är och vad du kan göra för att dra ner på den. 

Read More
en man som utövar yoga på arbetsplatsen som en aktivitet för stresshantering

9 min read

Aktiviteter för stresshantering

Det verkar som om stress är ett begrepp överallt i dag. Men varför?

Read More
Man sitter framför datorn med händerna över ansiktet och har svårt att hantera stress, i behov av stresshantering.

10 min read

Stresshantering

Vissa kallar det utbrändhet. Andra kallar det för en ångestsyndrom. Buddhister kallar det för att ha ett "monkey mind". 

Read More