Johan H

Johan comes from over 15 years of working with content, localization, and Swedish translation. Now he focuses on content, SEO, and well-being!

16 min read

Företagshälsovård

Idag är mental hälsa och holistiskt välbefinnande i fokus mer än någonsin tidigare och har blivit den nya normen på arbetsplatsen. Detta beror främst på den våg av potentiella arbetstagare som för närvarande kommer in på arbetsmarknaden: Millennials...

Read More