Välmående Blogg

 

Självvård och välbefinnande är viktiga ämnen som ofta förbises. Att ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa bör vara en prioritet för alla. Det kan dock vara svårt att veta var man ska börja, och det är här som välfärdsbloggen kan vara till hjälp.

Den här bloggen kan ge information och tips om hur du kan förbättra din fysiska och psykiska hälsa. Om du letar efter sätt att förbättra din egenvård och ditt välbefinnande kan du kanske hitta vad du behöver för att hjälpa dig på din resa mot ett hälsosammare och lyckligare liv.

Nervsystemet

Vad är det somatiska nervsystemet?

7 min read

Vad är det somatiska nervsystemet

Det somatiska nervsystemet (SNS) är den del av det perifera nervsystemet som ansvarar för alla frivilliga rörelser i kroppen. Det somatiska...

Read More
Illustration av vad det perifera nervsystemet är

6 min read

Vad är det perifera nervsystemet

Människans nervsystem delas in i det centrala nervsystemet (CNS) och det perifera nervsystemet (PNS). CNS består av hjärnan och ryggmärgen. PNS...

Read More
det centrala nervsystemet förklarat

4 min read

Vad är det centrala nervsystemet

Du kanske redan vet att ditt centrala nervsystem (CNS) är en av kroppens mest kritiska delar. Det sänder och tar emot meddelanden mellan hjärnan och...

Read More
Illustration av det perifera nervsystemet

5 min read

Vad är nervsystemet

Nervsystemet är ett komplext nätverk av celler och vävnader som förmedlar meddelanden mellan hjärnan och resten av kroppen. Nervsystemet styr alla...

Read More