Mental Hälsa - Wiki

Psykisk hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan. Den kan påverka en persons förmåga att hantera stress, relatera till andra och göra val. Det finns många olika typer av psykiska hälsoproblem. Var och en av dem kan påverka en person på olika sätt.

Några vanliga psykiska hälsoproblem är ångeststörningar, depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Mental Hälsa

En man som praktiserar positivt tänkande.

7 min read

Positivitet

Positivitet är egenskapen eller tillståndet att vara positiv, optimistisk eller konstruktiv. Det innebär att man har en hoppfull och självsäker...

Read More