Mental Hälsa

Psykisk hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan. Den kan påverka en persons förmåga att hantera stress, relatera till andra och göra val. Det finns många olika typer av psykiska hälsoproblem. Var och en av dem kan påverka en person på olika sätt.

Några vanliga psykiska hälsoproblem är ångeststörningar, depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Fysisk hälsa

test

Stress

Stress är kroppens och sinnets reaktion på utmanande situationer eller krav. Stress kan yttra sig i fysiska, mentala eller känslomässiga reaktioner.... Läs mer