7

Mi a szomatikus idegrendszer

Utolsó frissítés: november 17, 2022

Featured Image

Table of Contents

A szomatikus idegrendszer (SNS) a perifériás idegrendszeri részleg, amely a test minden akaratlagos mozgásáért felelős. A szomatikus idegrendszer viszonylag nagy kiterjedésű érzékelő és mozgató idegekből áll, amelyek gyorsan vezetik az impulzusokat, lehetővé téve számunkra, hogy gyorsan reagáljunk a környezetünkben érkező ingerekre.

Mi a szomatikus idegrendszer?

Mi a szomatikus idegrendszer

A szomatikus idegrendszer tudatos kontroll alatt áll, ami azt jelenti, hogy választhatjuk, hogy megmozgatjuk-e az izmainkat vagy sem. Amikor például úgy döntünk, hogy felveszünk egy könyvet, az agyunk jeleket küld a motoros neuronokon keresztül a karizmainknak, és azt mondja nekik, hogy húzódjanak össze.

A szomatikus idegrendszer is áteshet tudattalan aktiváción. Például, amikor reflexet váltunk ki, használjuk az izommemóriát, vagy automatikusan visszahúzódunk egy fájdalmas inger elől.

 

Hogyan illeszkedik az SNS az idegrendszer többi részéhez?

Hogyan illeszkedik az SNS az idegrendszer többi részéhez?

Az emberi idegrendszer központi és perifériás idegrendszerre oszlik. A központi idegrendszer (CNS) az agyból és a gerincvelőből áll. A perifériás idegrendszer (PNS) az összes többi idegből áll, amelyek az egész testben húzódnak. A perifériás idegek összekötik a központi idegrendszert szerveinkkel, izmainkkal és mirigyeinkkel. A PNS szomatikus idegrendszerre és vegetatív idegrendszerre oszlik.

A szomatikus idegrendszer (SNS) az akaratlagos idegrendszer, ami azt jelenti, hogy szabadon választhatjuk, hogy aktiváljuk-e. Elsődleges feladata a vázizomzat mozgásának tudatos irányítása. Az SNS foglalkozik néhány önkéntelen mozgással is, például a reflexekkel.

A vegetatív idegrendszer (ANS) felelős a szervezet önkéntelen funkcióiért, vagyis automatikusan működik. Ez irányítja az összes olyan folyamatot, amely életben tart és működőképesnek tart minket, mint például a szívverés, a légzés és az emésztés. A vegetatív idegrendszert tovább osztják szimpatikus (harcolj vagy menekülj) és paraszimpatikus (pihenj és emésztj) idegrendszerre.

A szomatikus és a vegetatív idegrendszer gyakran együtt működik. Például a hólyagszabályozásban: a paraszimpatikus innerváció lehetővé teszi a vizelet távozását a hólyagból, de a vizeléshez szomatikus (akaratlagos) izomkontrollra van szükség.

 

A szomatikus idegrendszer anatómiája

A szomatikus idegrendszer anatómiája

A szomatikus idegrendszerbe tartozik minden olyan ideg, amely a vázizmokat innerválja. Ezek az idegek a gerincvelőből és az agytörzsből erednek, és az egész perifériás idegrendszerre kiterjednek. A szomatikus idegek teszik lehetővé, hogy izommozgásainkat akaratlagosan irányítsuk, de tudatos döntés nélkül is aktiválódhatnak (pl. reflexek).

A szomatikus idegrendszer érzékelő és mozgató idegsejteket egyaránt tartalmaz. A szenzoros neuronok afferensek, azaz jeleket küldenek a testből az agyba. Az efferens motoros neuronok ennek az ellenkezőjét teszik. A szomatikus idegrostok viszonylag vastag mielinréteggel vannak szigetelve, így gyorsan vezetik az impulzusokat. Ez teszi lehetővé, hogy gyorsan reagáljunk a környezetünkben érkező ingerekre.

Agy és gerincvelő

A szomatikus idegrendszer a perifériás idegrendszer része, de a központi idegrendszer még mindig kulcsfontosságú a működéséhez. Az agy értelmezi az érzékszervi bemeneteket és jelzi a motoros válaszokat az egész test irányítása érdekében. A homloklebenyben található motoros kéreg generálja a szomatikus motoros impulzusokat.

A gerincvelő egy hosszú idegoszlop, amely a háton végighaladva továbbítja az üzeneteket az agy és más testrészek között. A gerincvelő a szomatikus motoros neuronok és a szomatikus reflexívek létfontosságú reléközpontja.

A szomatikus idegrendszerben részt vevő egyes idegek közvetlenül az agyból és a gerincvelőből indulnak ki. Ezeket koponyaidegeknek és gerincvelői idegeknek nevezzük.

A koponyaidegek 12 párja van, amelyek közül tíz az agytörzsből ered. Ezek az idegek az érzékszervek, például a szem és az orr jeleit fogadják. A koponyaidegek akaratlagosan irányítják a fej izmait is.

31 gerincidegpár létezik, amelyek a gerinc különböző régióihoz tartoznak. Szomatoszenzoros és akaratlagos motoros jeleket szállítanak a periféria és a gerincvelő között.

Szomatikus szenzoros neuronok

A szomatikus idegrendszerben az érzékelő neuronoknak az izomban, a csontban és a bőrben vannak végződésük. Szomatikus érzéseket vesznek fel, amelyek a test által tapasztalt bármely érzést jelentik.

A szomatikus érzetek lehetnek exteroceptív (testen kívüli) vagy proprioceptív (testen belüli). Az exteroceptív szomatikus érzetek közé tartozik az érintés, a fájdalom, a hőmérséklet és a nyomás. A proprioceptív érzékelések közé tartozik az ízületek helyzete és az izomfeszültség, és segítenek a test elhelyezkedésében a környezetben.

Szomatikus motoros neuronok

A szomatikus idegrendszer motoros neuronjai a vázizomzatot idegesítik. Vagyis az összes olyan izmot, amelyet akaratlagosan irányítani tudunk. Két fő típusuk van: felső motoros neuronok és alsó motoros neuronok.

A felső motoros neuronok az agykéregből erednek. Ezek szinapszisba lépnek a gerincvelőben található alsó motoros neuronokkal, amelyek az izmokat innerválják. A szinapszisok azok a helyek, ahol az idegek kémiai vagy elektromos impulzusokat továbbítanak más idegek vagy a célszövet felé.

Felső motoros neuronok

A felső motoros neuronok azok az idegsejtek, amelyek az agyból a gerincvelőbe továbbítják a jeleket. Ezek az agy elsődleges motoros kéregéből erednek, amely a homloklebenyben található. A motoros kéreg generálja az akaratlagos motoros vezérléshez szükséges jeleket. A felső motoros neuronok két pályát követnek: a piramidális és az extrapiramidális pályát.

Pyramidális traktus: A legtöbb felső motoros neuron az agytörzsben lévő medulláris piramisokon keresztül halad át, azon a területen, amely összeköti az agyat a gerincvelővel. Ezek a piramispálya rostjai az összes akaratlagos izommozgás jeleit továbbítják, a szélestől a rendkívül precízig.

Extrapiramidális traktus: Ezek az idegrostok nem haladnak át a medulláris piramisokon, mivel az agytörzsön keresztül haladnak. Az extrapiramidális traktus rostjai az akaratlagos mozgások módosításait jelzik, például a sebességet és a koordinációt. Az önkéntelen motoros kontroll, például a testtartás és az idővel önkéntelenné váló cselekvések, azaz az izommemória jeleit is továbbítják.

 

Alsó motoros neuronok

Az alsó motoros neuronok a szomatikus idegrendszer utolsó láncszemei. A gerincvelőből erednek, és az egész testben a vázizmokat idegesítik. Amikor egy alsó motoros neuron ingerületet kap egy felső motoros neurontól, az izom összehúzódását okozza. A szomatikus idegrendszer alsó motoros neuronjai három típusból állnak: alfa, béta és gamma.

Alfa motoros neuronok: Ezek a szomatikus idegrendszerben a legnagyobb számban előforduló alsó motoros neuronok. Az alfa-motoros neuronok az izom nagy részét innerválják és hajtják az összehúzódást.

Gamma-motoros neuronok: Az alfa-neuronokkal ellentétben a gamma-neuronok nem okoznak izomösszehúzódást. Ehelyett az izom nyújtást érzékelő rostjait innerválják, és azt mondják az alfa-neuronoknak, hogy továbbra is irányítsák az összehúzódást.

Béta-motoros neuronok: A béta-motoros neuronok szerepéről keveset tudunk. Ugyanolyan típusú motoros rostokat innerválnak, mint az alfa- és gamma-motoros neuronok, így támogathatják a másik kettő funkcióit.

Az alsó motoros neuronok is részt vesznek a szomatikus reflexívben. Az érzékelőidegek érzékelnek egy adott ingert, és közvetlenül szinapszisba léphetnek a gerincvelőben lévő alsó motoros neuronokkal, hogy egy adott izomösszehúzódást hozzanak létre. A reflexív megkerüli az agyat, így ezek a cselekvések gyorsan, de önkéntelenül történnek. Például a térd alatti patelláris ín megérintése a quadricepsz összehúzódását és az alsó lábszár kinyújtását okozza. Az érzőidegből érkező impulzus egy vagy több interneuronon keresztül is eljuthat a mozgatóideghez.

 

Hogyan generál mozgást az SNS?

Hogyan generál az SNS mozgást

Az emberi test három fő izomtípust tartalmaz: a vázizmot, a szívizmot és a simaizmot. A szívizom alkotja a szívet, a simaizom pedig a belső rendszerekben, például az emésztőrendszerben fordul elő. Mindkettőt a vegetatív idegrendszer irányítja.

A szomatikus idegrendszer irányítja a vázizomzatot, amely tipikusan az izmokra gondolva jut eszünkbe. A vázizomzat példái közé tartozik a bicepsz, a tricepsz és a quadricepsz.

Amikor az alsó motoros neuronok elérik az izmot, szinapszisba lépnek az izomrostokkal, és kialakítják a neuromuszkuláris csomópontot. Az izomrostok hosszú, hengeres sejtek, amelyek az izmainkat alkotják. A legtöbb izomrostot arra tervezték, hogy tényleges izomösszehúzódást hozzon létre. Az alfa-motoros neuronok innerválják őket. Azokat az izomrostokat, amelyek nem húzódnak össze, izomspinduláknak nevezzük, ezek érzékelik az izom nyújtását, és gamma-motoros neuronok innerválják őket.

Az izomösszehúzódás lépései a szándéktól a cselekvésig a következők:

 1. A szomatoszenzoros bemenet azt mondja az agynak, hogy mozognunk kell (pl. a kezünk egy forró felületen van), vagy egyszerűen úgy döntünk, hogy mozogni akarunk (pl. fel akarunk venni egy ceruzát).
 2. Az elsődleges motoros kéreg motoros jelet generál.
 3. A felső motoros neuronok veszik fel a jelet, és továbbítják a gerincvelőbe.
 4. A gerincvelőben a felső és alsó motoros neuronok szinapszisban vannak.
 5. Az alsó motoros neuronok a jelet a neuromuszkuláris csomópontokon keresztül juttatják el az izomrostokhoz.
 6. A jel kiváltja az izomrostok összehúzódását, és az izom összehúzódik.
 7. Az izom megrövidül és erőt termel a kívánt művelet elvégzéséhez!

Ez a gyors folyamat ismételten létrehozza vázizmaink minden apró mozdulatát.

Az izmok és az ízületek érzékszervi inputjait a központi idegrendszerbe küldjük vissza, lehetővé téve számunkra, hogy figyelemmel kísérjük mozgásunkat, és szükség szerint módosítsuk azt. Ezt a visszajelzést propriocepciónak nevezzük, és kritikus fontosságú, mert így tudjuk, hogy végtagjaink hol vannak a térben, és mekkora erőt fejtünk ki.

 

A szomatikus idegrendszer zavarai

a szomatikus idegrendszer rendellenességei

A szomatikus idegrendszer károsodása bárhol előfordulhat az agyban lévő motoros kéreg és maga a vázizomzat között. A szomatikus idegrendszeri rendellenességekre vonatkozó általános kifejezések a motoros neuronbetegség és a perifériás neuropátia.

A tünetek között gyakran szerepel remegés, izomgörcsök és a motoros funkciók károsodása. Egyes állapotok veleszületettek, vagyis az illető velük születik, vagy az élet során alakulnak ki. Az okok, például sérülések, vírusok és toxinok lehetnek genetikai vagy külső eredetűek. Az okok és a kockázati tényezők gyakran tisztázatlanok.

A szomatikus idegrendszert érintő rendellenességek közé tartoznak például:

 • Amyotrófiás laterálszklerózis (ALS), más néven Lou Gehrig-kór.
 • Sclerosis multiplex (MS)
 • Poliomyelitis
 • Porckorongsérv
 • Radiculopathia (becsípődött ideg)
 • Gerincvelő trauma

Az ilyen állapotok kezelése változó. Egyesek gyógyszeres kezeléssel, mások pedig műtéttel kezelhetők. A szomatikus idegrendszer általános egészségének védelmét szolgáló stratégiák közé tartozik a rendszeres, mérsékelt intenzitású testmozgás, valamint a zsírban és antioxidánsokban szegény étrend.

Következtetés

A szomatikus idegrendszer kulcsfontosságú minden akaratlagos mozgás irányításában. A szomatoszenzoros idegek lehetővé teszik számunkra, hogy érzékeljük a környezetből származó információkat, például a nyomást, a hőmérsékletet és a fájdalmat, valamint a testhelyzetünket. A szomatomotoros idegek innerválják a test vázizmait, hogy ennek megfelelően motoros válaszokat produkáljanak.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen feladatai vannak az SNS-nek?

A szomatikus idegrendszer biztosítja a vázizomzat mozgásának tudatos irányítását. Ez a perifériás idegrendszer egyik részlege, és szenzoros és motoros neuronokat tartalmaz. Részt vesz néhány nem tudatos motoros funkcióban is (pl. a mozgások koordinálása, az izommemóriából való munka, reflexek).

Milyen példák vannak az SNS funkcióira?

A szomatikus idegrendszer működésére számos példa van. A szomatikus idegrendszer felelős azért, amikor a vázizmokat mozgatjuk. Ilyen például a járás, a futás, a súlyemelés és a sportolás. A szomatikus idegrendszer irányítja a szem és a fej mozgását is, például a pislogást és a nyelést.

Melyek az SNS fő összetevői?

Az SNS fő összetevői a szomatoszenzoros neuronok, a motoros kéreg, a felső és alsó motoros neuronok, valamint a neuromuszkuláris kapcsolatok. A szomatoszenzoros neuronok olyan információkat küldenek az agyba, mint a nyomás és az érintés. A motoros kéreg motoros jelet generál, amelyet a felső motoros neuronok továbbítanak a gerincvelőbe. Az alsó motoros neuronok továbbítják a jelet a gerincvelőből az izomba, amelyet egy neuromuszkuláris csomóponton keresztül továbbítanak.

Hogyan védhetem meg az SNS-emet?

Ahogy öregszünk, a szomatikus idegrendszer természetes módon hanyatlik, ami az érzékszervi és motoros kontroll csökkenéséhez vezet. Ez gyakran a neuromuszkuláris csomópont (NMJ) romlása miatt következik be. Tanulmányok szerint az étrend befolyásoló szerepet játszik az NMJ egészségében.

Egérmodelleken végzett kísérletek szerint a magas zsírtartalmú étrend és a túlzott kalóriabevitel elkerülése megakadályozhatja az NMJ romlását, sőt, bizonyos típusú károsodásokat vissza is fordíthat.

A reaktív oxigénfajok szintén károsíthatják az NMJ-t. Ezek a szabad gyökök egyes testi folyamatok természetes melléktermékei, beleértve az izomösszehúzódást is.

Szervezetünk általában antioxidánsokat termel ennek ellensúlyozására, de az antioxidáns-bevitel növelése további NMJ-védelmet nyújthat. Ez magában foglalhatja a D-vitamin-kiegészítőket, az E-vitaminban gazdag élelmiszereket (pl. spenót és paradicsom) és más antioxidánsokban gazdag élelmiszereket (pl. étcsokoládé, áfonya, pekándió és kelkáposzta).

A rendszeres, mérsékelt intenzitású testmozgás növelheti az antioxidánsok termelését és megelőzheti az NMJ-károsodást. A kimerítő testmozgás a reaktív oxigénfajok túlzott termelődését okozhatja, és potenciálisan túlterhelheti a szervezet természetes antioxidánsait.

A "szomatikus" szó mindig az SNS-re vonatkozik?

Nem, a "szomatikus" valójában azt jelenti, hogy "a testtel kapcsolatos". A szomatikus idegrendszer azért kapta a nevét, mert feladatai közé tartozik a test érzékelése és mozgatása. Némi zavart okozhat, hogy a "szomatikus" kifejezést a szomatikus idegrendszeren kívül is számos kifejezésben használják.

Például:

 • Szomatikus sejtek: A legtöbb sejt, amely a testet alkotja (bőr, izom, csont, idegek stb.), szemben az ivarsejtekkel, amelyek a szaporító sejtek (spermiumok, petesejtek).
 • Szomatikus szindrómás zavar: Szindrómás szindróma: Olyan mentális egészségi állapot, amelyben a személy specifikus fizikai tüneteket mutat, amelyeknek nem mindig van megmagyarázható orvosi oka. Bár a testi tünetek érinthetik az SNS-t, ez nem tévesztendő össze az SNS rendellenességeivel.

ANAHANA FIZIKAI EGÉSZSÉGÜGYI ERŐFORRÁSOK

FIZIKAI EGÉSZSÉG WIKIK

Küzdelem vagy menekülés válasz

Alváshigiénia

Vezetett meditáció az alváshoz

FIZIKAI EGÉSZSÉG BLOGOK

Mi az idegrendszer

Mi a központi idegrendszer

Mi az a Vagus ideg

Mi a perifériás idegrendszer?

Mi a szomatikus idegrendszer

Hivatkozások

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556027/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539845/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441977/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554616/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554542/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532258/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182767/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8225025/